elekt zdjęcie 1       Wielkie panoramiczne okna, często ciągnące się przez kilka kondygnacji budynku to jeden z głównych wyznaczników nowoczesnej architektury. Chcemy jak najbardziej otwierać się na świat, wpuścić jak najwięcej światła do wnętrza. Daje nam to poczucie wolności i jedności z naturą. Jednak kiedy mieszkamy w pulsującej życiem metropolii , przychodzi moment kiedy chcemy poczuć się bezpiecznie i swobodnie w naszej domowej oazie. W tej sytuacji absolutnie najlepszym rozwiązaniem są systemy karniszowe i roletowe z napędem elektrycznym. Gwarantuję komfort i wygodę stosowania.
Tego typu napędy do rolet rzymskich znajdują się w ofercie firmy Marcin Dekor . W prosty sposób możemy nimi sterować bez konieczności używania łańcuszka czy sznura napędowego. Wystarczy tylko nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie lub przełączniku aby uruchomić napęd. Często wybór sterowania elektrycznego to konieczność. Dzieję się tak w przypadku sterowania roletami zawieszonymi w trudno dostępnych miejscach np. na dużych wysokościach lub też w przypadku rolet o bardzo dużych gabarytach, jak również wykonanych z ciężkich tkanin. Firma Marcin Dekor proponuje kilka sposobów sterowania bezprzewodowego: za pomocą pilota lub za pomocą przełącznika ściennego oraz systemy mieszane: pilot i przełącznik . Istnieje również możliwość zintegrowania sterowania roletami z systemem sterowań inteligentnych budynków. Do wyboru mamy również dwa rodzaje silników: 24 V stosowane do napędu lżejszych i mniejszych rolet, w tym przypadku silnik ten może podciągnąć tkaninę o wadze do 4,5 kg, oraz silniki zasilane napięciem 230 V, których maksymalny udźwig to aż 15 kg.

elekt zdjęcie 2     Na uwagę zasługują również kolejne dwa tego typu systemy: MD- LINE i MD-LINE PLUS . Tym razem są to wysokiej klasy karnisze z napędem elektrycznym, które charakteryzują się cichą pracą, niezawodnością i prostą obsługą. Systemy te sprawdzają się jako napędy do firan i zasłon w mieszkaniach, domach jednorodzinnych jak również w budynkach użyteczności publicznej. Posiadają podobnie jak rolety możliwość sterowania bezprzewodowo: za pomocą pilota, przełączników ściennych lub systemów mieszanych pilot i przełącznik. Systemy karniszy elektrycznych są również kompatybilne z systemem sterowań inteligentnych budynków. Jedną z ważniejszych cech jest możliwość gięcia karnisza po dowolnym łuku lub gięcie punktowe. Dodatkowo jedną z zalet , które maja bezpośredni wpływ na funkcjonalność i komfort stosowania jest system TOUCH MOTION , który umożliwia uruchomienie napędu poprzez delikatne pociągnięcie za tkaninę.

Istotnym i koniecznym elementem przy zastosowania tego typu systemów , jest odpowiednie zaprojektowanie odpowiedniej instalacji elektrycznej, już w fazie projektu wnętrza. Dlatego warto wcześniej skontaktować się dealerem, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Kontakt : Marcin Dekor Sp. z o.o. – Sp komandytowa

Dział obsługi klientów / systemy elektryczne tel.+ 22 760 69 15

 

 

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
Share
Tagged in

elekt zdjęcie 1       Huge panoramic windows, frequently spanning several floors of the same building, are one of the key features of the modern architecture. We want to be open to the world and let into our interiors as much light as it is possible. It gives us the sense of freedom and unity with nature. However, if we live in a metropolis pulsating with life until late hours, we finally reach a moment when we wish to feel safe and at ease in our home oasis. When we experience that need, the best solution are curtain and roller-blind systems with electric drives. They guarantee comfort and easy use. That type of drives for Roman shades are offered by Marcin Dekor company. That simple method allows us to control the blinds without the need to pull the propelling chain or cord. All we have to do is press the right button on the remote control or switch to start the drive. Frequently electrical control is chosen out of necessity, fox example in situations when blinds are located in hard-to reach places –such as great heights, when their dimensions are spectacular or they are made of heavy fabrics. Marcin Dekor offers several types of wireless control systems: control with the use of a remote control, wall switch or combined systems composed of remote controls and switches. It is also possible to integrate the blinds control system with intelligent building control systems.  We may choose among two types of motors: 24V motors used for driving lighter and smaller blinds (that motor may lift a shade weighting up to 4,5kg) and a motors with voltage of 230V with maximum lifting capacity of up to 15kg.

elekt zdjęcie 2

You should also pay attention to another two system types: MD- LINE and MD-LINE PLUS. They are high-class curtain rods with electrical drive characterised by quiet work, reliability and easy use. These systems have proven to be ideal drives for net curtains and curtains in flats, detached houses and public utility buildings. Just like the blinds, these systems may be wirelessly controlled: with a pilot, wall switches or combined systems composed of remote controls and switches. Electrical curtain rod systems are also compatible with intelligent building control systems. One of the most important features of these system is the possibility of bending the curtain rods to form arches and point bending. Another advantage enhancing the functionality and comfort of use of that control system is TOUCH MOTION function, which allows the users to activate the drive by delicately pulling the fabric.

An important and necessary action required in case of these systems is prior designing of an appropriate electrical installation during the phase of designing the interior. It is useful to contact the dealer beforehand and get additional information.

Contact: Marcin Dekor Sp. z o.o. – Sp. komandytowa Customer service Department / electrical systems tel. 0048 22 760 69 15

.

 

 

 

 

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
Share
Tagged in