spring-cord-obrazek
 
 
 
ROLETA SPRING CORD
Półautomatyczny mechanizm do rolet rzymskich z napędem
sznurkowo-sprężynowym przeznaczony do obsługi jednej tkaniny
Nowy półautomatyczny mechanizm do rolet rzymskich obsługujący jedną
tkaninę. Cechuje się dużą funkcjonalnością i płynnością pracy. Wyposażony
jest w nowoczesny półautomatyczny sznurkowo sprężynowy mechanizm
napędowy pozwalający na płynne podnoszenie rolety i automatyczne jej
opuszczanie. W odróżnieniu od mechanizmów z napędem łańcuszkowym
obsługa rolety odbywa się za pomocą sznurka, który to po podciągnięciu
rolety zwijany jest automatycznie do wewnątrz mechanizmu napędowego,
dzięki czemu sznurek nie leży na podłodze czy parapecie i staje się on prak-
tycznie niezauważalny dla użytkownika. Ważną cechą jest również fakt, że
mechanizm ten spełnia wymogi bezpieczeństwa w zakresie CHILD SAFETY ,
bez konieczności stosowania dodatkowych elementów zabezpieczających.
spring-cord-400x900-obrazek-z-rysunkami-technicznymi
 parametry
spring-cord--2400x900-obrazek-z-danymi